Gero skonio studijos vidaus tvarkos taisyklės

Programa: Sveiko maisto gaminimo būrelis vaikams „Jaunasis šefas“

Vaiko atstovas supažindina vaiką su šiomis taisyklėmis:

  • Gerbti Būrelio vadovus ir kitus Būrelio narius, laikytis drausmės, aktyviai dalyvauti Gero skonio studija Būrelio programoje;
  • Saugoti savo bei kitų vaikų sveikatą ir daiktus;
  • Nesinaudoti mobiliuoju telefonu ne edukacijai skirtais tikslais, išskyrus pranešti ar gauti neatidėliotinai svarbią informaciją iš Vaiko atstovo ar susijusių asmenų. Kitais atvejais, Būrelio vadovai pasilieka teisę mobilųjį telefoną paimti ir grąžinti tik pasibaigus Būreliui;
  • Nesinešti daiktų, keliančių pavojų kitų asmenų saugai, nuosavybei gyvybei, sveikatai ar fizinei neliečiamybei;
  • Be Būrelio vadovo leidimo neišeiti už Būrelio teritorijos;
  • Laikytis saugos instruktažo dirbant virtuvėje su maisto gaminimo įrankiais tokiais kaip peilis, tarka, stalo įrankiai, skustukas, karšti paviršiai ir pan. Tėvams suprantama, kad Gero skonio studijos atstovai darys viską, kad incidentų išvengtų, tačiau rizikos nelaimingam nutikimui negali eliminuoti;
×

Cart